STILLA QI GONG

Längtar du efter stillhet? Vill du vara ledig och ha lov igen? Vill du dra dig tillbaka och åka på retreat? Allt finns här och nu inom dig - i stillheten. Genom att utöva stilla qi gong - meditation - kan du komma tillbaka in i centrum och återfå balans.


Lägg ena handen på hjärtat. Vila den andra handen på din mage.


Hur känns det här och nu? Kan du känna ditt hjärta? Vad säger ditt hjärta?


Vänd uppmärksamheten mot luften som flödar ut. Följ utflödet.

Känn hur allt som tynger dig rinner ner i jorden med utandningen. Upplevelser av ofrihet, instängdhet, bundenhet flödar ut. Känn hur du släpper allt det gamla som du egentligen inte behöver längre.


Fokusera på inflödet – känn ny luft av frihet och utrymme – rymd - som strömmar in och fyller dig med ny energi och kraft. Ny frisk luft som flödar hela vägen ner i magen, in i ditt kraftcentrum. Den fria bärande vinden för dig lätt och vidgar dina vyer.    Följa flödet inom - föras in i centrum


Andningen är porten in i stillhet. Följ flödet – luften som strömmar in och ut.

”När jag andas in, vet jag att jag andas in. När jag andas ut, vet jag att jag andas ut.”

Känn jorden under dina fotsulor. Jorden bär oss – både bildligt och bokstavligt. Jorden bär dig, på samma sätt som hjärtat slår och blodet cirkulerar i din kropp, och andningen sker, oberoende av vad du gör. Jorden bär och när. Vila i vissheten att du är hemma, framme, i ditt centrum här och nu.


Lov betyder ”tillåtelse”, i meningen av att ges tillåtelse att vara ledig. Vem är det som tillåter? Time out innebär tiden av – tiden av för vad? – en paus för taktiksnack med dig själv. Tänk hur mycket tid vi ägnar åt att kommunicera med andra människor och vår omvärld under en dag, under ett liv. Lek med tanken att du ger dig samma utrymme att kommunicera med dig själv dagligen. En stunds eftertanke, vila och stillhet i din värld inom. I tystnaden från det yttre bruset kan du lyssna inåt och få ro.


Retreat, eller reträtt, att retirera, innebär att dra sig tillbaka, att lämna sin position och färdas någon annanstans. Att föras inåt mot mitten, till centrum, är innebörden av meditation (latinets meditare). Genom att stilla sitt sinne kan vi komma i balans och få insikt i vad vi är. Stillheten kan ge oss fri sikt in i kraftkällan och klarsyn. Solen skiner även då vi inte ser. När vi kliver ut ur skuggan kan vi se klart igen och ljuset kan återigen flöda fritt. Följa flödet… Vakna och varsebli överflödet, space - rymd – att allt ryms.Röra vid ron


"Om vi jagar efter ro och lycka i tron att de finns någon annanstans, når vi aldrig fram. Först när vi ser att ro och lycka är tillgängliga här i denna stund kan vi koppla av. I det dagliga livet har vi så mycket att göra och det finns så lite tid. Vi känner oss tvingade att jäkta från morgon till kväll. Låt oss stanna och röra djupt vid nuets grund. Då rör vi vid verklig ro och glädje".


Thich Nhat Hanh ”Varje steg väcker svalkande vind. Vägledning i meditativ gång.”Kurser i stilla qi gong (kin. jing gong)


AKKA ger kurser i medicinsk qi gong enligt Biyun-metodiken och mindfulness-metoder.

Stilla qi gong, meditation, ingår i alla kurser som AKKA grön livsbalans förmedlar.


Under menyn Aktuellt kan du läsa om de kurser som är planerade just nu. Om du har önskemål om att jag ska starta en ny kurs eller utbildning, så kontakta mig gärna.Avslappning - plats i naturen


Ta tre långsamma djupa andetag. Låt all luft strömma ut ur lungorna och ny luft flöda in.


Föreställ dig solen som strålar från en klarblå himmel, en gyllengul milt värmande sol som strålar ut i varenda del av din kropp. Känn den solvärmda jorden som dina fotsulor vilar mot. Jorden som bär dig. Här kan du vila, släppa allt som tynger dig och låta det rinna ner i jorden.


Du känner dig stark, frisk, ung och i balans.


Föreställ dig en plats i naturen där du känner dig lugn och avslappnad. Det kan vara en plats du varit på idag eller för länge sedan. Hemma eller var som helst på jordklotet.


Runt omkring dig finns växter i olika gröna nyanser – gräs, buskar, träd, kanske blommor i olika färger och former som doftar


Kanske finns där stenar, klippor, berg, en strand…


... och vatten – sjö, hav, bäck, fukten i luften - ett stilla klart vatten, lika stilla och klart som i ditt inre.


Känn hur skönt det är att vila på den här platsen och låt all kraft strömma till dig och ge dig ny energi.


Avslappning fritt utformad av Anna Lundstedt efter Biyun-metod av Fan Xiulan och Niko Nygren, Biyunakademin.

Inspiration inom och vidare läsningPaul Brunton - visdomskälla


Paul Brunton Daily Notes


Om Paul BruntonAnna Bornstein


Anna Bornstein, författare,  journalist och översättare bl.a. som bland mycket annat har översatt Paul Bruntons böcker till svenska. Hennes liv är nära förbundet med Paul Brunton, Anthony Damiani (som också var Paul Bruntons elev) samt Dalai Lama. Anna Bornstein har grundat den ideella föreningen Drömmen om det goda - en freds- och hälsopedagogik som vänder sig till skol- och förskolepersonal, för att genom dem nå ut med lugn- och ro metoder till elever i alla åldrar. Här är ett urval av Anna Bornsteins böcker:   


Anna Bornstein "Drömmen om det goda"


Anna Bornstein "Den samiska vandringsrösten."


Anna Bornstein "Inre äventyr. En personlig lärobok i meditation som berättar, inte bara om det inre arbetets triumfer utan också om det stora motståndet och nederlagen".


Anna Bornstein "Kroppskänning"


Anna Bornstein "Intuition"


Anna Bornstein "Tankar om Buddhismen som psykologi"


Läs mer om dessa böcker och artikelserier på temat meditation och stillhet på Anna Bornsteins hemsida här


Eckhart Tolle


Eckhart Tolle "En ny jord. Ditt inre syfte."


Eckhart Tolle "Tystnaden talar. Lyssna till budskapet i ditt inre."


Eckhart Tolle "Lev livet fullt ut. En väg till andligt uppvaknande"Thich Nhat Han


Thich Nhat Hanh  "Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness"


ThichNhat Hanh ”Varje steg väcker svalkande vind. Vägledning i meditativ gång.”Mera meditation


Birgit Grefbäck "Ord för vandrare. Pilgrimsmeditationer", red. Hans-Erik Lindström.                     

                     Grundkurser qi gong>>                  

     


                                                   

                      Barn Qi gong>>