Grundkurser medicinsk qi gong

AKKA grön livsbalans ger kurser i flera kraftfulla metoder i medicinsk qi gong. Samtliga grundmetoder tar cirka 10-12 timmar att lära sig. Välkommen att fördjupa dig i kursutbudet och de olika metoderna nedan för att hitta den kurs som passar dig och din livsrytm bäst. Kurser för alla åldrar och obalanser.


AKKA ger fortlöpande helg- och kvällskurser, prova på och drop in i Stockholm, Uppsala och olika delar av Sverige på förfrågan. AKKA arbetar gärna i naturen och ger även kurser på arbetsplatser och hemma hos människor - individuellt eller i grupp. Det viktigaste är att qi gong-träningen integreras i vardagen - att hitta lugn och rymd i sin närmiljö.


Medicinsk Qi Gong - Biyun-metoden


Medicinsk qi gong är en form av rörelsemeditation som utövas stående - inomhus eller utomhus - var som helst och den tid på dygnet som passar dig och din livsrytm bäst.

Varje träningspass inleds med en stående avslappning/kroppsscanning och avslutas med självmassage. Andningen är naturlig och träningen genomförs med slutna ögon. Med hjälp av långsamma, mjuka rörelser i kombination med koncentration och mental träning främjas kroppens egen läkeförmåga.


De fysiska rörelserna är enkla att lära in. Du får en CD med musik och instruktioner, bok eller kurskompendium med detaljerad beskrivning av alla rörelser, så att du kan träna hemma dagligen på egen hand efter avslutad kurs för att få så goda hälsoeffekter som möjligt.Metoder för alla åldrar och obalanser


Medicinsk qi gong riktar sig till alla åldrar och olika former av obalanser. Fan Xiulan, Biyunakademin, har utformat fyra specifika grundmetoder som riktar sig till speciella åldersgrupper - barn, ungdomar,40+, samt seniorer - AKKA instruerar och ger kurser i samtliga av dessa fyra Biyun-metoder:


Barn - Barn Qi Gong


Ungdomar - Fredskraftens Qi Gong


Seniorer - Senior Qi Gong, speciellt utformad för äldre människors behov. 


Föryngrings Qi Gong, den senaste metoden som Fan Xiulan utvecklade, så sent som  2013, rekommenderas från 40-års åldern. Denna metod motverkar åldrandeprocesserna och hjärnans degeneration. Föryngrings qi gong innehåller både metoder som gång qi gong och djupa övningar av stilla qi gong/meditation som vitaliserar hjärnan och hjälper kroppen att rensa ut gifter.   Tre grundmetoder som vänder sig till alla från tonåren och uppåt är Jichu Gong, Delfinkraftens Qi Gong och Stilla Qi Gong:


Jichu Gong


Jichu gong är en modern mind/body-metod med rötter i den traditionella kinesiska medicinen. Den består av mjuka, enkla, djupverkande rörelser och en systematisk genomgång av hela kroppen. Metoden genomförs stående med naturlig andning och riktad koncentration. Den inleds med avslappning, ca 20 sekvenser av långsamma koncentrerade rörelser och avslutas med självmassage av hela kroppen.


Jichu Gong betyder grundmetod på kinesiska. Genom att rikta uppmärksamheten till den kroppsdel som är i rörelse och fokusera på hur den stärks och främjas ökar cirkulationen i kroppens delar och inre organ. Du tänjer och sträcker på kroppen och ökar därmed avspänning, smidighet och balans. Under kursen lär du dig ca 20 olika rörelsesekvenser.


I kursen ingår CD med instruktioner & bok om Biyunmetoden, så att du kan träna hemma dagligen på egen hand efter avslutad kurs för att få så goda hälsoeffekter som möjligt. Programmet är ca 30 min långt i sin helhet. (CD med instruktioner med Nikodemus Nygren och boken "Qi gong enligt Biyun" av Fan Xiulan m.fl.)


Medicinsk qi gong är särskilt bra för dig som vill:   

•Förbättra allmänhälsan och stärka kroppens immunförsvar

•Förebygga och behandla sjukdomar

•Motverka stress och spänning

•Stimulera och stärke muskler, leder, senor och nervbanor

•Förbättra cirkulationen på ett naturligt och välgörande sätt

•Förbättra koncentration och inlärning

•Främja kreativitet och psykiskt välbefinnande

•Motverka åldrandeprocessen

•Koordinera och balanserar kropp och själ


Jichu gong är en form av medicinsk qigong inom Biyunmetoden. Metoden har utvecklats av Fan Xiulan, qi gong-mästare, läkare i traditionell kinesisk medicin, grundare av Biyunakademin som 2017 utsågs till Nordiskt Kinesiskt TKM Hälsocenter i Solna. Över 100 000 människor har utbildats av Biyunakademin i qi gong och traditionell kinesisk medicin (TKM) de senaste 25 åren.


Delfinkraftens Qi Gong


Delfinkraftens qi gong är en modern mind/body-metod med rötter i den traditionella kinesiska medicinen. Den består av mjuka, vackra, djupverkande rörelser inspirerade av delfinens rörelsemönster och egenskaper. Metoden genomförs stående med naturlig andning och riktad koncentration. Den inleds med avslappning, fem sekvenser av långsamma koncentrerade rörelser och avslutas med självmassage av hela kroppen. I metoden används klassiska specifika ljudningar som främjar de inre organen och balanserar hälsan.


Delfinkraftens Qi Gong är särskilt bra för dig som har symtom orsakade av stress. Den motverkar också sjukdomar och obalanser som t.ex. nedstämdhet, sömnlöshet, allergier, astma, reumatism, mag- och tarmbesvär mm


Du kan välja att träna hela programmet på 35 minuter eller kortare träningspass på ca 5 minuter under dagen - idealiskt för den som vill föra in meditativ rörelseträning i sitt vardagsliv.


I kursmaterialet ingår CD med instruktioner & bok om Biyunmetoden, så att du kan träna hemma dagligen på egen hand efter avslutad kurs för att få så goda hälsoeffekter som möjligt. CD:n innehåller instruktioner inlästa av Marie Bergman, sångerska och qi gong-instruktör, ackompanjerad av klassisk kinesisk musik, havs- och delfinljud som förmedlar glädje, frid och lekfullhet.


Delfinkraftens qi gong växte fram i ett samarbetsprojekt med Örebro universitet, Instutionen för Idrott och Hälsa, bl. a. för att utbilda svensk sjukvårdspersonal och spa-terapeuter.


Delfinkraftens Qi Gong är en form av medicinsk qigong inom Biyunmetoden. Metoden har utvecklats av Fan Xiulan, som är qi gong-mästare och läkare i traditionell kinesisk medicin, i ett samarbetsprojekt med Örebro universitet (Institutionen för Idrott och Hälsa). Hon har även grundat Biyunakademin som 2017 utsågs till Nordiskt Kinesiskt TKM Hälsocenter i Solna. Över 100 000 människor har utbildats av Biyunakademin i qi gong och traditionell kinesisk medicin (TKM) de senaste 25 åren.


Stilla Qi Gong - läs mer om stilla qi gong ( jing gong på kinesiska), och meditation här.Aktuella kurser


AKKAs kurser  ger dig även en inblick i meditation, mindfulness, traditionell kinesisk medicin (TKM) och dess syn på hälsa och friskvård


Här kan du läsa om de aktuella kurser som är planerade just nu. Om du har önskemål om att jag ska starta en ny kurs eller utbildning, så kontakta mig gärna.


Halvdags- resp. heldagsretreater med möjlighet till övernattning erbjuds också. Kontakta AKKA för mer information om pris och företagspaket.


Fortsättnings-/fördjupningskurs (12-15 h)


AKKA ger även fördjupning i medicinsk qi gong, fortsättningskurser i Biyunakademins

steg 2 -  Dong gong ( Naturkraftens qi gong).Steg 3 - nyhet

En nyhet fr.o.m. sommaren 2013 är att alla elever som har gått någon av Biyunmetodens grundmetoder (se grundkurser, d.v.s. steg 1, ovan) har möjlighet att gå vidare direkt till Steg 3 - De Fem Elementens Qi Gong.


"Detta för att kunna gå till källan av metoden med personlig instruktion av Grandmaster Fan Xiulan och för att kunna utveckla den egna inre qi gongen. I kursen lär man sig att utveckla sin intuitiva förmåga att öppna sig för att hämta in och arbeta med energi utifrån sina egna behov." (Biyunakademins hemsida)


Steg 3 förmedlas direkt och enbart av Fan Xiulan, Biyunmetodikens grundare. I steg 3 utvecklar eleven sin egen form av qi gong utifrån principer baserade på den traditionella kinesiska medicinens klassiska fem elements teori (eld, jord, metall, vatten och trä). I steg 3 får man kunskap om fem elements teorin fördjupar förståelsen för och utövningen av stilla qi gong, samt får redskap för att nå en inre stillhet genom rörelse. 


Läs mer om Biyunakadmin och dess vidareutbildningar i medicinsk qi gong och traditionell kinesisk medicin här.


Biyunakademin, Stockholm, ger fortlöpande kurser i traditionell kinesisk medicin:

TKM-teori

Massage/tuina

Akupressur

Stenkometsmassage/bian shi tuina

Stenarternas hälsoeffekter

Mat som medicin

Örondiagnostik och behandling

Handzonterapi

Tunga- diagnostik

Handdiagnostik m.fl.


Fan Xiulan, Biyunakademin, ger även kurser i följande grundmetoder:

Kvinnans Qi Gong

Mannens Qi Gong


...samt kurser i flera olika fördjupningsmetoder som t.ex.:

Steg 3 - De Fem Elementens Qi Gong


Steg 4 - Wai Qi A - fyra metoder av wai qi


Wai Qi B


...samt även instruktörsutbildningar i följande metoder:  jichu gong, dong gong,delfinkraftens qi gong,  stilla qi gong, barn qi gong, fredskraftens qi gong, senior qi gong, stenarternas hälsoeffekter, föryngrings qi gong.

 


     


         


      

                                       

               Stilla Qi gong>>
               

                      Barn Qi gong>>