Qi Gong & Mindfulness - metoder för barn & unga, föräldrar och skolpersonal

Inre frid ger yttre fred. AKKA grön livsbalans ger kurser i Qi Gong och Drömmen om det godas mindfulness-metoder: beröring/massage, avslappning och meditation, samt reflekterande samtal. Metoder som ger verktyg att reducera stress i vardagen, balansera känslor och hantera utmaningar. AKKAs kurser riktar sig dels till barn och unga, dels till skolpersonal och föräldrar.


Barn Qi Gong


AKKAs kurser i barn qi gong vänder sig till alla med ett lekfullt sinne oavsett ålder. 


Barn qi gong ges på flera orter – bl.a. i Uppsala och Stockholm – och kan även anordnas i din närmiljö.


Kurser i barn qi gong, avslappnings- och stillhetsövningar skräddarsys efter dina önskemål och riktar sig till:

Förskolor och skolor

Mindre grupper av lekfulla barn och vuxna som vill träna qi gong tillsammans på egen hand.


Det finns ingen övre åldersgräns. I kurserna deltar barn och någon nära äldre person som barnet kan träna med hemma eller på förskolan/skolan mellan träffarna.Fågeln, björnen, tigern, apan och hjorten


Tillsammans leker vi in rörelser och identifierar oss med fem djur: fågeln, björnen, tigern, apan och hjorten. Varje djur representerar olika egenskaper – som exempelvis den stora, svarta, orädda och kloka svarta björnen.


Härigenom kommer små som stora i kontakt med olika känslouttryck. Djurövningarna stimulerar fantasi och inlevelse, samt delar och funktioner hos kroppen, som t.ex. andning, immunförsvar och blodcirkulation.


Metoden motverkar stress och koncentrationssvårigheter och ger en känsla av lugn och inre balans. Barn qi gong fördjupar också barnets förhållningssätt till ett större sammanhang som naturen. 


Barn qi gongen, liksom fredskraftens qi gong, har utformats av Fan Xiulan, qi gong mästare och läkare i traditionell kinesisk medicin, grundare av Biyunakademin.Fredskraftens Qi Gong - inre frid ger yttre fred


Meditativ kraftfull rörelsemetod, inspirerad av Shaolin-templets kampkonst.


Fredskraftens Qi Gong, Peace Power Qi Gong, innehåller en meditativ rörelsedel med fem olika moment och en stilla qi gong-del/meditation. Metoden inleds med avslappning och avslutas med massage. I träningen visualiseras djurs egenskaper och rörelser - fredsörnen, den visa havssködpaddan, hur du hämtar bergets skatter och roterar i harmoni med himmel och jord. I fredskraftens qi gong används också klassiska speciella ljudningar som främjar de inre organen och balanserar känslorna. I en avslutande meditation fokuseras på att sprida kärlek och fred bland människor och djur på jorden. Ett träningspass är 30 minuter långt i sin helhet. Metoden tar ca 10-12 h att lära sig.


Fredskraftens qi gong har utvecklats av Fan Xiulan i samarbete med The Peace Appeal Foundation. Metoden ingår i fredsprojektet Drömmen om det goda och förmedlas till elever på ett flertal skolor i Sverige. Fredskraftens qi gong har även beforskats i forskningsprojektet ”Barn i balans”.


Peace Power Qi Gong finns även som on line-kurs via Biyunakademin.


Intervju med Fan Xiulan om peace power qi gong och inspiration.


Balanserar känslor och reducerar stress


Fredskraftens qi gong är en medicinsk qi gong-metod utformad speciellt för tonåringar och unga. Metoden syftar till att harmoniera med ungdomars känsloliv och tänkande, samt balanserar hormon- och känslosvängningar. Grundtanken är att inre frid ger yttre fred i omvärlden och naturen. Metoden hjälper en att komma i kontakt med sin inre kraft och visdom. Kursen ger redskap att hantera stress, samt utvecklar förmåga att finna lugn och ro i vardagen. Fredskraftens Qi Gong kan fördjupa känslan av delaktighet i större sammanhang och ge en ökad förståelse för naturen. Metoden befrämjar självinsikt, tillit till kroppens signaler, etik och empati.


Fredskraftens qi gong är en metod som balanserar upp samhällets fokus på det yttre, ytan och egocentreringen och skiftar istället uppmärksamheten inåt och till livets djupare allmänmänskliga värden. Fredskraftens qi gong ger verktyg att lära sig använda sin energi på ett konstruktivt sätt, och kan ge en ökad etisk medvetenhet för att kunna hantera fysisk och mental press samt dagens utmaningar som unga möter. Läs mer om grundtankarna till fredskraftens qi gong i intervju med Fan Xiulan "Fredskraften hjälper mot frustration" av Anna Prim här.


För vem?

Medicinsk qi gong passar alla åldrar och olika former av obalanser. Fredskraftens qi gong riktar sig till tonåringar, ungdomar och alla vuxna med ett ungt sinne. AKKAs kurser ger även möjlighet för unga och närstående vuxna att träna qi gong och mindfulness tillsammans. 

Drömmen om det goda - hälso- och fredsmetodik i skolan


AKKA Grön livsbalans ger kurser i Drömmen om det godas metoder som baseras på mindfulness/medveten närvaro och innehåller fyra delar som kan kombineras eller användas var för sig:


Reflekterande livssamtal om existentiella frågor

Fredlig beröring/massage

Kontemplativ rörelse som qi gong och naturyoga

Stillhetsövningar - avslappnings- och koncentrationsövningar samt meditiationer.


Dessa verktyg kan användas från förskola till gymnasium i värdegrunds- och likabehandlingsarbetet. Denna hälso- och fredsmetod har utvecklats i syfte att skapa lugn och ro i skolmiljö. Utbildningen vänder sig till personal och pedagoger i förskola, grund- och gymnasieskola, samt till föräldragrupper.


Anna Lundstedt, AKKA, Grön livsbalans är internationellt auktoriserad instruktör i medicinsk qi gong, utbildad vid Biyunakademin och grand master Fan Xiulan, samt certifierad i Drömmen om det godas mindfulness-metoder av Anna Bornstein.


Läs mer om aktuella kurser. Om du har önskemål om ny kurs eller utbildning, kontakta anna@akkabalans.se för mer information om kursupplägg och kostnadsförslag.


 


    Grundkurser>>                  

       

                                               

               Stilla Qi gong>>