Utbildning Anna Lundstedt


Fil Dr Etnologi


Utbildning i trädgårdsterapi, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.       .


FaR-ledare & FaR-ledare barn Stockholms län och Uppsala län, ledare fysisk aktivitet på recept

- utbildad och certifierad av Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm


Medicinsk Qi Gong Biyun-metoden:

Internationellt auktoriserad instruktör medicinsk qi gong, utbildad vid Biyunakademin och grand master Fan Xiulan, i följande metoder:


Jichu Gong instruktör


Dong Gong instruktör


Delfinkraftens Qi Gong instruktör


Stilla Qi Gong instruktör


Barn Qi Gong instruktör


Fredskraftens Qi Gong instruktör


Senior Qi Gong instruktör


Föryngrings Qi Gong instruktör


Stenarternas hälsoeffekter instruktör


med fler kurser i traditionell kinesisk medicin som

t.ex. örondiagnostik och behandling, bian shi tuina/ stenkometsmassage, mat som medicin, akupressur.


Tui Na, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, China


Drömmen om det goda utb av Anna Bornstein

Certifierad i Drömmen om det godas metoder som baseras på mindfulness: Stillhet, beröring och massage,

reflekterande samtal, meditativ gång, qi gong och yoga


Körledarutbildning, Göteborgs universitet


Performing Arts, Manchester


Normkritisk pedagogik genom dans & rörelse - Utmana, Stockholm


Dansledarutbildning helande cirkeldans - meditativ rörelse, Vadstena Folkhögskola


Energi medicin utbildad av Marie Christina Jalmarsson Ytterman och Bjørn Løken (Sverige, Peru, Island, Norge, Frankrike, Tyskland) (medarr. och ass. vid ett flertal utb.)


Energi medicin (Peru och Sverige) utbildad av Q’ero Paqos: Maria Apaza Machaca, Mariano Quispe, Ricardo Alpaza Cruz, Juliana, Dante m.fl.                                                                                             

Toning, vitaliserande läkande ljud och sång Marie Bergman, Stockholm


Friluftsfrämjandets kanadensarledarutbildning, grönt paddelpass, och ledarutbilding Vildmarksäventyr


Improvisationsteater - Fridhems folkhögskola; Improvisationsstudion m.fl.


                              OM ANNA

Anna Lundstedt - forskare, dansledare, instruktör i medicinsk qi gong & meditation, utbildad i trädgårdsterapi 


Arbetar som forskare vid Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan  Stockholm. 15 års erfarenhet av forskning - anställd av Arbetslivsinstitutet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Handelshögskolan Stockholm, Univeristy of Western Sydney Australien.


Arbetat som sakkunnig på uppdrag av bl.a. Kulturdepartementet, kommuner, universitet, tankesmedjor som t.ex. Global utmaning i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Genomfört ett flertal omfattande utvärderingar på uppdrag av kommuner och forskningsinstitut. Erfarenhet av att arbeta med processtöd, handledning, att stödja utvecklingsprocesser, utforma och koordinera projekt, nätverk, utarbeta samverkansprojekt mellan olika sektorer och aktörer, genomföra konferenser och seminarier.


Pedagogisk vana att kommunicera muntligt genom föreläsningar, deltagande vid konferenser och workshops, samt skriftligt genom vetenskapliga publikationer och reportage & foto vid t.ex. lokaltidningar och nationella tidskrifter. Arbetat med handläggning, administration och samordning bl.a. vid Statens Invandrarverk..


Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, bl.a. förskola, boendestödjare ensamkommande flyktingungdomar, avlösare och ledsagare barn och unga autismspektrumtillstånd, lägerledare sommarkollo/rekreation för vuxna personer och ungdomar med funktionsnedsättning, hemvård äldreomsorg, hemvård och boendestöd vuxna med fuktionsnedsättning.


Arbetat med metodutveckling, processtöd och som utbildare i flera projekt riktade till barn, ungdomar, lärare och pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium. Initierat och genomfört familjeläger "Tillsammans i naturen" för barn 9-13 år och föräldrar i samarbete med Friluftsfrämjandet.   


Är aktiv ledare inom Friluftsfrämjandet för Äventyrliga familjen och i improvisationstetatergrupp, Stockholm.  
Publikationer och rapporter urval exempel:


Einarsson, Torbjörn, Lundstedt, Anna, Neubeck, Truls och Wijkström,

Filip (2019), En studie av betydelsen av den nationella Överenskommelsen

för civilsamhällets organisationer på det lokala planet, Stockholm:


Friberg, Katarina, Lundstedt, Anna, Wallman-Lundåsen, Susanne och Wijkström,

Filip (2018) En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i Allmänna Arvsfondens spår, Stockholm: Allmänna arvsfonden.


Lundstedt, Anna (2009), Likvärdiga förutsättningar oavsett modersmål. Utvärdering av det övergripande uppdraget om barn, ungdomar och vuxna, Uppsala kommun 2006-2008. Kommunikation & IT, Uppsala kommun. Utvärdering 2009:05.


Lundstedt, Anna (2005), Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys. Diss. Göteborg University. Arbetslivsinstitutet, Arbetsliv i omvandling 2005:14. Stockholm: Elander Gotab.


Lundstedt, Anna och Marie Nordfeldt (2001), ”Den ideella sektorn och sysselsättningen i ett regionalt perspektiv” i Social ekonomi i Sverige, red. Hans Westlund. Stockholm: Fritzes.


Social ekonomi i praktiken: 19 exempel. Bilaga DS 1999. Stockholm: Kulturdepartementet, Regeringskansliet.


Lundstedt, Anna (1998), ”Ömsesidigt beroende och kollektiv individualism” i Social ekonomi: Om kraften hos alla människor, red. Katarina Grut. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan.


Lundstedt, Anna (1999), Intern arbetsrapport, Jämställdheten inom KF Stormarknader.  Inom projektet “Jämställdhet vid svenska stormarknader“, Arbetslivsinstitutet på uppdrag av KFO och Handelsanställdas förbund.


Gadd, Johanna and Anna Lundstedt (1999), Co – operatives in the county of Jämtland, Part of the EU – project “REVES” (European Commission).