Samisk gudinna och heliga berget AKKA


Det samiska heliga berget AKKA är beläget i Stora sjöfallets nationalpark i nordvästra Lappland.

Nivåskillnaden från fot till högsta topp är 1563 meter - den största för något fjäll i Sverige.


Fjället beskrivs även som Lapplands drottning efter AKKA - samisk gudinna - mödrarnas moder, den kvinnliga sidan Moder Jord.       OM AKKA

 

AKKA Grön livsbalans erbjuder tjänster inom grön hälsa och friskvård, utbildning och projektutveckling


Mentorskap:


Medicinsk qi gong & meditation


RΔ healing


Blue Ray Transmission


Personlig vägledning & livscoachning


Utbildning:


Medicinsk qi gong 


Drömmen om det godas metod för förskola och skola


Forskning: 


Projekt- och metodutveckling, forskning, utvärdering och processtöd
Medvandrare i din närmiljö


AKKA är ett mobilt tjänsteföretag som arbetar i din närmiljö med grön hälsa, friskvård, utbildning och projektutveckling. AKKA är baserat i Uppland och Stockholm samt ger kurser och handledning på din ort/ din arbetsplats på förfrågan. Med en fot i västerländsk forskning och en fot i TKM - traditionell kinesisk medicin - och den österländska visdomen som ligger till grund för mindfulness, handleder AKKA dig /ditt företag med professionell och hållbara vardagsverktyg.   


Stigfinnare som skiftar perspektiv och hjälper dig hitta hem


Metoderna är lättillgängliga och hållbara i ett långsiktigt perspektiv då de är enkla att integrera i din vardag utifrån dina unika förutsättningar.


Samarbetspartners


AKKA Grön livsbalans är neutralt och politiskt  obundet. Företaget samarbetar med och arbetar på uppdrag av bland andra: Sensus studieförbund, Drömmen om det goda,

Utmana AB, Biyunakademin, PRO med flera. 


AKKA Grön livsbalans, enskild firma, bildades 2012  av Anna Lundstedt och är ansluten till ePassi, Actiway samt FaR.