”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”   

Tomas Tranströmer"Den som lever vid foten av ett fjäll eller vid ett vidsträckt hav lär sig mycket av fjället eller havet. Hur mycket mer lär man sig då inte av sin kropp. Kroppen är ju ens närmiljö, den enda bit av naturen som man har direktkontakt med."

Anna Bornstein, Kroppskänning”Vart du än går är du där”     Jon Kabat-Zinn"När vi övar meditativ gång kommer vi fram varje ögonblick.

Vårt sanna hem är det innevarande ögonblicket.

När du är vaken, tvekar du inte inför någon väg.

Stigen är Du."


Thich Nhat Hanh, Varje steg väcker svalkande vind. Vägledning i meditativ gång


   

NATURVANDRING


Vägledning i naturen som terapeutiskt rum


Med utgångspunkt i naturunderstödd terapi (NAT) vandrar AKKA med dig ut i naturen och in i medveten närvaro.


Som livsvägledare i naturen arbetar AKKA med helheten utifrån dina unika förutsättningar och din livssituation här och nu.


Aktiviteterna anpassas efter årstid, din individuella rytm och dina specifika resurser:

- naturvandring

- kontemplativ rörelseträning som medicinsk qi gong

- meditation

- meditativ gång

- reflekterande samtal   


Genom att ge utrymme för stillhet och öppna för de större sammanhang som är oavsett, så ges möjlighet att resa inåt. Härigenom kan kommunikation och inre livsdialog återupprättas för att aktivera dina självläkande krafter.

 

Naturen kan öppna alla sinnen och kontakt med inre visdom.  Att vägledas in i naturen kan ge en känsla av sammanhang och gemenskap.


I naturen ges nya utsikter som möjliggör insikter. Med öppna ögon och ett öppet hjärta kan leken och livskraften flöda fritt, dofter, smaker, ljud och känslor framträda.


Stigfinnare som hjälper dig skifta perspektiv


Som stigfinnare hjälper AKKA dig skifta perspektiv så att du kan se klart igen och bli varse alla vägar som ligger öppna och som leder hem, in till ditt centrum.

Tillsammans utforskar vi din närmiljö och uppmärksammar allt som tas för givet i vardagen.


Naturen är så mycket närmare – naturen är inte bara semesterstranden vid havet, skogen och blommorna på ängen vid sommarstugan, en fjälltopp som du når en gång i livet, utan hela det större sammanhang som du är en del av oberoende. Din kropp är också natur.


Genom att vandra här och nu med båda fötterna på jorden i vardagen – på väg till jobbet, från bussen, till mataffären, till hämtning på fritids, från pendeltåget, till skolan – så kan medveten närvaro, acceptans och en förankring i varje andetag uppmärksamma dig på allt som är och som sker medan du varit upptagen med att tänka på annat.


Jorden bär dig, på samma sätt som hjärtat slår och blodet cirkulerar i din kropp och andningen sker, oberoende av vad du gör. Du behöver inte göra någonting utan bara vila i tillit och tillförsikt till att jorden bär och när – låta dig bäras och följa flödet.


Solen skiner även då vi inte ser. När vi kliver ut ur skuggan kan vi se klart igen och ljuset kan återigen flöda fritt.


Naturvandring


• Företag och organisationer – arbetslag

• Privatpersoner - grupper (vänner, fam.) alt. individuellt


Med utgångspunkt i naturunderstödd terapi (NAT) vandrar AKKA med dig ut i naturen och in i medveten närvaro.


Paket: Halvdag / Heldag / Retreat med övernattning

Individuell vägledning & livscoaching, konsultation ges i din närmiljö vid ett eller flera tillfällen under en period.


Kontakta AKKA grön livsbalans för mer info om priser och upplägg.