Utbildning Anna Lundstedt

 

Fil Dr Etnologi

 

Utbildning i trädgårdsterapi, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

 

Internationellt auktoriserad instruktör medicinsk qi gong, utbildad vid Biyunakademin och grand master Fan Xiulan, i följande metoder:

 

Jichu Gong instruktör

 

Dong Gong instruktör

 

Delfinkraftens Qi Gong instruktör

 

Stilla Qi Gong instruktör

 

Barn Qi Gong instruktör

 

Fredskraftens Qi Gong instruktör

 

Senior Qi Gong instruktör

 

Föryngrings Qi Gong instruktör

 

Stenarternas hälsoeffekter instruktör

 

med fler kurser i traditionell kinesisk medicin som

t.ex. örondiagnostik och behandling, bian shi tuina/ stenkometsmassage, mat som medicin, akupressur.

 

Tui Na, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, China

 

Certifierad i Drömmen om det godas metoder som baseras på mindfulness/medveten närvaro och innehåller fyra delar som kan kombineras eller användas var för sig:

 

Stillhetsövningar - enkla avslappnings- och visualiseringsövningar

 

Reflekterande samtal med existentiella teman

 

Fredlig beröring och massage

 

Meditativ rörelse - Meditativ gång, barn qi gong, fredskraftens qi gong

 

Dansledarutbildning helande cirkeldans - meditativ rörelse, Vadstena Folkhögskola

 

Normkritisk pedagogik genom dans & rörelse - Utmana, Stockholm

 

Körledarutbildning, Göteborgs universitet

 

Toning, Marie Bergman, Stockholm

Livstonen, grundkurs i vitaliserande läkande ljud.

 

Performing Arts, Manchester

 

 

 

OM ANNA

Anna Lundstedt - forskare, instruktör i medicinsk qi gong & meditation, dansledare, utbildad i trädgårdsterapi samt Drömmen om det goda-metodiken - stillhet, beröring, reflektion och meditativ rörelse.

 

10 års erfarenhet av forskning - anställd av Arbetslivsinstitutet Stockholm, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan Stockholm, Univeristy of Western Sydney Australien.

 

Arbetat som sakkunnig på uppdrag av bl.a. Kulturdepartementet, kommuner, universitet, tankesmedjor som t.ex. Global utmaning i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Genomfört ett flertal omfattande utvärderingar på uppdrag av kommuner och forskningsinstitut. Erfarenhet av att arbeta med processtöd, handledning, att stödja utvecklingsprocesser, utforma och koordinera projekt, nätverk, utarbeta samverkansprojekt mellan olika sektorer och aktörer, genomföra konferenser och seminarier.

 

Pedagogisk vana att kommunicera muntligt genom föreläsningar, deltagande vid konferenser och workshops, samt skriftligt genom vetenskapliga publikationer och reportage & foto vid t.ex. lokaltidningar och nationella tidskrifter. Arbetat med handläggning, administration och samordning bl.a. vid Statens Invandrarverk..

 

Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, bl.a. förskola, boendestödjare ensamkommande flyktingungdomar, avlösare och ledsagare barn och unga autismspektrumtillstånd, lägerledare sommarkollo/rekreation för vuxna personer och ungdomar med funktionsnedsättning, hemvård äldreomsorg, hemvård och boendestöd vuxna med fuktionsnedsättning.

 

 

Publikationer och rapporter exempel:

 

•Lundstedt, Anna (2005), Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys. Diss. Göteborg University. Arbetslivsinstitutet, Arbetsliv i omvandling 2005:14. Stockholm: Elander Gotab.

 

•Lundstedt, Anna och Marie Nordfeldt (2001), ”Den ideella sektorn och sysselsättningen i ett regionalt perspektiv” i Social ekonomi i Sverige, red. Hans Westlund. Stockholm: Fritzes.

 

•Social ekonomi i praktiken: 19 exempel. Bilaga DS 1999. Stockholm: Kulturdepartementet, Regeringskansliet.

 

•Lundstedt, Anna (1998), ”Ömsesidigt beroende och kollektiv individualism” i Social ekonomi: Om kraften hos alla människor, red. Katarina Grut. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan.

 

•Lundstedt, Anna (2009), Likvärdiga förutsättningar oavsett modersmål. Utvärdering av det övergripande uppdraget om barn, ungdomar och vuxna, Uppsala kommun 2006-2008. Kommunikation & IT, Uppsala kommun. Utvärdering 2009:05.

 

•Lundstedt, Anna (1999), Intern arbetsrapport, Jämställdheten inom KF Stormarknader. Inom projektet “Jämställdhet vid svenska stormarknader“, Arbetslivsinstitutet på uppdrag av KFO och Handelsanställdas förbund.

 

•Gadd, Johanna and Anna Lundstedt (1999), Co – operatives in the county of Jämtland, Part of the EU – project “REVES” (European Commission).

Copyright © 2012 Hemsida av webbkreativ.se