Samisk gudinna och heliga berget AKKA

 

Det samiska heliga berget AKKA är beläget i Stora sjöfallets nationalpark i nordvästra Lappland.

Nivåskillnaden från fot till högsta topp är 1563 meter - den största för något fjäll i Sverige.

 

Fjället beskrivs även som Lapplands drottning efter AKKA - samisk gudinna - mödrarnas moder, den kvinnliga sidan Moder Jord.

 

 

OM AKKA

AKKA Grön livsbalans erbjuder tjänster inom grön hälsa och friskvård, utbildning och projektutveckling

 

Kurser i medicinsk qi gong & meditation

 

Personlig vägledning & livscoachning

 

Projektutveckling, metodutveckling, forskning, utvärdering och processtöd

 

Naturvandringar

 

Drömmen om det godas metoder för förskola och skola

 

Medvandrare i din närmiljö

AKKA är ett mobilt tjänsteföretag som arbetar i din närmiljö med grön hälsa, friskvård, utbildning och projektutveckling. AKKA är baserat i Uppland och Stockholm samt ger kurser och handledning på din ort/ din arbetsplats på förfrågan. Med en fot i västerländsk forskning och en fot i TKM - traditionell kinesisk medicin - och den österländska visdomen som ligger till grund för mindfulness, handleder AKKA dig /ditt företag med professionell och hållbara vardagsverktyg.

 

Stigfinnare som skiftar perspektiv och hjälper dig hitta hem

Metoderna är lättillgängliga och hållbara i ett långsiktigt perspektiv då de syftar till att integreras i din vardag utifrån dina unika förutsättningar.

 

Samarbetspartners

AKKA Grön livsbalans är neutralt och politiskt obundet. Företaget samarbetar med och arbetar på uppdrag av bland andra

- Studieförbund som Sensus Uppsala och Sensus Stockholm

- Ideella föreningar som Drömmen om det goda,

Gröna Draken, Biyunakademin

- Företag som Utmana, Stockholm

- Lokala bygdegårdar

- Svenska kyrkans församlingar

- PRO Gysinge, PRO Stockholm m.fl.

 

AKKA Grön livsbalans, enskild firma, bildades 2012 av Anna Lundstedt och är ansluten till Friskvårdskuponger samt till Friskvårdscheckar.

 

 

Copyright © 2012 Hemsida av webbkreativ.se